… en plots is alles anders (ART2-0033)

Beschrijving

Het lespakket … en plots is alles anders bestaat uit een dvd (ongeveer 40 minuten), een handleiding voor de leraar en leerlingenmateriaal. De dvd heeft verschillende invalshoeken en focust, aan de hand van zeer persoonlijke getuigenissen, op verkeersslachtoffers en hun omgeving. Na de uitleg over het ongeval en de gevolgen gaat het in het laatste deel ook over de toekomst. In de dvd wordt nauwelijks stilgestaan bij de schuldvraag. Het gaat hier niet over daders of oorzaken, wel over echte mensen die hun leven in één klap veranderd zagen.

Het pakket omvat uitgewerkte lesmodules met een gepaste inleiding en een vakoverschrijdende werking rond verkeer. Het gaat niet om lessen die kennis of leerstof met evaluatie tot doel hebben. Evenmin is het de bedoeling om de jongeren expliciete lessen mee te geven over gedrag in het verkeer of de gevolgen van onverantwoord rijgedrag te leren. Via concrete situaties voelen leerlingen zelf de impact van mobiliteit aan en beseffen ze wat verkeersveiligheid met hun eigen leven en dat van anderen te maken heeft. We durven erop rekenen dat jongeren hun eigen weg in het verhaal vinden en meer reflecteren over hun deelname aan het verkeer, om op die manier tot een beter en verantwoord gedrag te komen. 

Gratis
In winkelmandje
Aantal beoordelingen: 23

Doelgerichtheid

Doelgroepgerichtheid

Prijs-kwaliteitverhouding

Goede omschrijving product

Gebruiksvriendelijkheid